Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 

Biểu hiện 1: Không hiển thị thư mục chọn tờ khai để nộp.

Biểu hiện 2: Khi nộp tờ khai GTGT khấu trừ (01/GTGT) theo Quý hiển thị thông báo: "Bạn chưa đăng ký nộp tờ khai này qua hệ thống kê khai thuế online..."

Biểu hiện 3: Khi nộp tờ khai hiển thị thông báo: "Tờ khai không đúng định dạng..."

Một số lỗi khác khi nộp tờ khai thuế qua MTAX.VN anh/chị tham khảo hướng dẫn tại đây.

Xem thêm