Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 

Hướng dẫn nộp BCTC cho cơ quan thuế:
Nộp BCTC qua qua hệ thống thuế điện tử eTax của Tổng cục thuế hoặc một số nhà cung cấp khác

Nộp BCTC trực tiếp từ phần mềm MISA SME.NET qua MTAX
Lưu ý:

- Xem hướng dẫn xử lý một số lỗi thường gặp khi nộp báo cáo qua mạng tại đây.

- Có nhiều cách để nộp tờ khai và phụ lục qua mạng. Khi thực hiện nếu cách này không được thì có thể thực hiện theo cách khác để đảm bảo thời gian nộp báo cáo đúng hạn. Sau đó kiểm tra lại và sửa lỗi sau.

- Báo cáo có thể nộp nhiều lần, Tổng cục thuế chấp nhận báo cáo được nộp cuối cùng.

- Thuyết minh BCTC có thể tự tạo ngoài bẳng excel hoặc word không nhất thiết là phải lấy từ phần mềm MISA hay phần mềm HTKK.Xem thêm