Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 

MISA ID là tài khoản dùng cho Khách hàng của MISA. Mỗi khách hàng chỉ có một tài khoản MISA ID duy nhất được xác thực theo Số điện thoạiEmail của chính khách hàng. Khách hàng sẽ sử dụng tài khoản duy nhất này để đăng nhập vào tất cả các phần mềm của MISA như:
=> Nếu đã có tài khoản đăng nhập vào một phần mềm bất kỳ của MISA như meInvoice.vn; MISA SME Mobile... thì có thể sử dụng chính tài khoản này để đăng nhập vào các phần mềm khác của MISA.
Điểm ưu việt của tài khoản MISA ID:
  • Không cần nhớ nhiều tài khoản, chỉ cần 1 tài khoản có thể đăng nhập và sử dụng tất cả ứng dụng của MISA.
  • Cực kỳ an toàn với bảo mật xác thực 2 lớp, không lo bị lộ tài khoản.
  • Có thể quản lý được tất cả các thiết bị, ứng dụng đang đăng nhập.
  • Ngay lập tức nhận được cảnh báo khi có thiết bị lạ đăng nhập.
  • ....


Xem thêm