Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 

Giúp cập nhật các thông tin cá nhân như: Thay đổi Email, Số điện thoại; Cập nhật các thông tin cá nhân khác; Kết nối với các tài khoản khác...
1. Đăng nhập vào phần mềm. Chương trình hiển thị thông tin người dùng tại góc trên bên phải màn hình.
2. Nhấn biểu tượng  tại mục tên người dùng
3. Chọn Cập nhật thông tin cá nhân.
4. Có thể thực hiện các chức năng sau:
1. Cập nhật thông tin cá nhân: Họ tên, Ngày sinh, Giới tính...

2. Cập nhật thông tin tài khoản: Email; Số điện thoại...

3. Xem lịch sử hoạt động của tài khoản

4. Xem danh sách ứng dụng đã kết nối tài khoản MISA và thiết lập kết nối tài khoản MISA với Facebook, GoogleXem thêm