Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 
Home > 5. Khác > 5.3. Khác > Hướng dẫn > Menu Tệp > Mở dữ liệu kế toán

Mở dữ liệu kế toán


Cho phép đăng nhập vào một dữ liệu kế toán để bắt đầu làm việc và hạch toán các nghiệp vụ phát sinh trên dữ liệu đó.

1. Nhấn Mở dữ liệu kế toán (hoặc vào menu Tệp\Mở dữ liệu kế toán).
2. Khai báo các thông tin để đăng nhập vào phần mềm:

  • Máy chủ kết nối: Chương trình đã ngầm định sẵn thông tin máy chủ kết nối.
Lưu ý: Trường hợp đăng nhập vào phần mềm báo lỗi Không tìm thấy máy chủ thì cần chọn lại máy chủ cho đúng:
  • Để hiển thị được mục Máy chủ kết nối, nhấn Mở rộng. Có thể nhập trực tiếp bằng tay hoặc chọn từ danh sách bằng cách nhấn chọn vào biểu tượng .
  • Tên máy chủ SQL thông thường sẽ là {MISASME2017} hoặc {MISASME2019}, tuy nhiên trong 1 số trường hợp tên máy chủ SQL có thể khác với tên mặc định. Tham khảo cách kiểm tra tên máy chủ tại đây (xem mục Tên máy chủ không đúng)
  • Dữ liệu kế toán: Nhập tên dữ liệu kế toán cần làm việc (tên dữ liệu kế toán sẽ gắn với Máy chủ kết nối) => có thể nhập trực tiếp bằng tay hoặc chọn từ danh sách bằng cách nhấn chọn vào biểu tượng .
  • Tên đăng nhậpMật khẩu:
    • Sau khi tạo mới dữ liệu lần đầu: Đăng nhập bằng tài khoản quản trị dữ liệu khai báo khi Tạo mới dữ liệu kế toán; Sau đó phân quyền cho những người dùng khác để có tài khoản đăng nhập vào phần mềm.
    • Với người dùng đang ở phiên bản cũ nâng cấp lên phiên bản R13 trở lên thì chương trình yêu cầu Cập nhật tài khoản MISA để làm tài khoản đăng nhập vào phần mềm.
  • Để không mất công nhập lại mật khẩu mỗi lần đăng nhập, nhấn Nhớ mật khẩu.
3. Nhấn Đồng ý.

Lưu ý:
Tham khảo những vướng mắc thường gặp khi đăng nhập vào dữ liệu kế toán tại đây.


Xem thêm