Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 

Sau khi nâng cấp phần mềm lên phiên bản R13 trở lên, chương trình sẽ yêu cầu Cập nhật tài khoản MISA để có tài khoản MISA ID đăng nhập vào phần mềm:
1. Khi đăng nhập vào phần mềm, xuất hiện giao diện Cập nhật tài khoản MISA.
2. Nếu đã có tài khoản MISA (là tài khoản đăng nhập vào các ứng dụng khác của MISA như meInvoice.vn; MISA SME Mobile, Sổ thu chi...), nhấn Đăng nhập ngay:
  • Đăng nhập bằng tài khoản MISA đã có:

  • Tài khoản này sẽ được cập nhật thành tài khoản đăng nhập vào phần mềm MISA SME.NET.
3. Nếu chưa có tài khoản MISA, nhấn Đăng ký ngay:
  • Tài khoản vừa đăng ký sẽ được cập nhật thành tài khoản đăng nhập vào phần mềm MISA SME.NET
4. Đăng nhập vào phần mềm bằng tài khoản MISA ID đã cập nhật ở trên.
Lưu ý: Sau khi đăng nhập vào phần mềm bằng tài khoản MISA ID cần:


Xem thêm