Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 

Cho phép thay đổi lại mật khẩu khi không muốn sử dụng mật khẩu cũ.
1. Đăng nhập vào phần mềm. Chương trình hiển thị thông tin người dùng tại góc trên bên phải màn hình.
2. Nhấn vào biểu tượng .
3. Chọn Đổi mật khẩu.
4. Nhập các thông tin thay đổi mật khẩu.
Lưu ý: Mật khẩu phải có ít nhất 8 ký tự bao gồm ký tự chữ hoa, chữ thường, chữ số và kí tự đặc biệt.
5. Nhấn Lưu lại. Chương trình hiển thị thông báo thay đổi mật khẩu thành công.

Lưu ý: Sau khi đổi mật khẩu, nếu Kế toán chưa đăng nhập bằng mật khẩu mới mà bị mất kết nối internet thì vẫn có thể đăng nhập bằng mật khẩu cũ.

Lưu ý: Với đơn vị làm việc trong môi trường offline (mất kết nối internet hoàn toàn) hoặc đơn vị làm việc trong môi trường Online, đã nâng cấp lên phiên bản R13 trở lên nhưng chưa cập nhật tài khoản MISA ID
  • Giao diện đổi mật khẩu hiển thị như sau:

  • Sau khi khai báo thông tin thay đổi mật khẩu. Nhấn Đồng ý. Chương trình hiển thị thông báo đổi mật khẩu thành công.


Xem thêm