Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 

1. Nội dung
Cho phép lấy lại mật khẩu đăng nhập trong trường hợp quên mật khẩu
2. Các bước thực hiện:
1. Trên màn hình đăng nhập, nhấn Quên mật khẩu.
2. Nhập Số điện thoại hoặc Email dùng để đăng nhập vào phần mềm.
3. Nhập Mã xác thực sau đó nhấn Tiếp tục, chương trình sẽ gửi mã xác nhận vào Số điện thoại/Email ở trên.

4. Nhập Mã xác nhận nhận được. Nhấn Tiếp tục.
5. Nhập mật khẩu mới và xác nhận mật khẩu. Nhấn Đặt lại.
Lưu ý: Mật khẩu phải có ít nhất 8 ký tự bao gồm ký tự chữ hoa, chữ thường, chữ số và kí tự đặc biệt.

6. Chương trình hiển thị thông báo đặt lại mật khẩu thành công.
Lưu ý: Với đơn vị làm việc trong môi trường offline (mất kết nối internet hoàn toàn) hoặc đơn vị làm việc trong môi trường Online, đã nâng cấp lên phiên bản R13 trở lên nhưng chưa cập nhật tài khoản MISA ID
Xem hướng dẫn lấy lại mật khẩu đăng nhập tại đây.


Xem thêm