Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 
Home > 5. Khác > 5.3. Khác > Bắt đầu sử dụng > Quên mật khẩu khi chưa cập nhật tài khoản MISA ID

Quên mật khẩu khi chưa cập nhật tài khoản MISA ID


1. Nội dung
Hướng dẫn lấy lại mật khẩu đăng nhập trong 2 trường hợp: 1. đơn vị làm việc trong môi trường offline (mất kết nối internet hoàn toàn) và 2. Đơn vị làm việc trong môi trường Online, đã nâng cấp lên phiên bản R13 trở lên nhưng chưa cập nhật tài khoản MISA ID
2. Các bước thực hiện:
Trường hợp 1: Người dùng là Quản trị hệ thống quên mật khẩu

Trường hợp 2: Người dùng không phải Quản trị hệ thống quên mật khẩu
Xem thêm