Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 
Home > 5. Khác > 5.3. Khác > Bắt đầu sử dụng > Khởi động MISA SME.NET 2019

Khởi động MISA SME.NET 2019


 •  Nhấn đúp chuột vào biểu tượng phần mềm trên màn hình Desktop

  • Xuất hiện màn đăng ký thoả thuận sử dụng phần mềm MISA SME.NET 2019.

  • Tích chọn Tôi đã đọc, hiểu và đồng ý với các thoả thuận quyền sử dụng trên.
  • Nhấn Đồng ý, xuất hiện màn hình giới thiệu cách khai thác tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm và các kênh hỗ trợ khi gắp vướng mắc.

  • Nhấn Đóng, xuất hiện màn hình lựa chọn cách thức bắt đầu sử dụng phần mềm.  Xem thêm