Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 
Home > 5. Khác > 5.3. Khác > Bắt đầu sử dụng > Cài đặt trên máy tính đã có MISA SME.NET 2019 phiên bản cũ

Cài đặt trên máy tính đã có MISA SME.NET 2019 phiên bản cũ


  • Download bộ cài MISA SME.NET 2019 tại đây.
  • Nhấn đúp chuột vào tệp cài đặt (.exe).

  • Sau khi chạy được 100%, hệ thống sẽ đưa ra thông báo về việc cài đặt nâng cấp và yêu cầu xác nhận có muốn cài đặt hay không.
  • Nhấn Yes.

  • Nhấn Tiếp tục.

  • Nhấn Hoàn thành để kết thúc việc cài đặt nâng cấp phần mềm.Xem thêm