Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 
Home > 5. Khác > 5.3. Khác > Bắt đầu sử dụng > Nhận bàn giao GPSD từ MISA?

Nhận bàn giao GPSD từ MISA?


Xem phim hướng dẫn

Tải phim tại đây

1. Sau khi đặt mua phần mềm, MISA sẽ gửi email bàn giao GPSD cho khách hàng.
2. Nhấn đường link tại đây để tải phần mềm MISA SME.NET về máy và cài đặt theo hướng dẫn tại đây.
3. Chương trình sẽ cài đặt đồng thời phần mềm MISA SME.NET và phần mềm MISA Cloud Center (là công cụ bàn giao GPSD cho khách hàng).
4. Đăng nhập vào phần mềm MISA Cloud Center.
5. Tải GPSD về máy.
6. Đăng ký GPSD cho dữ liệu kế toán.
Lưu ý: Nếu chưa tạo dữ liệu kế toán để làm việc, cần tạo mới dữ liệu kế toán trước khi đăng ký GPSD.


Xem thêm