Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 

1. Hiện tượng
Khi máy trạm đăng nhập vào dữ liệu kế toán có phiên bản cao hơn, chương trình hiển thị thông báo:

2. Cách khắc phục
Thực hiện nâng cấp phần mềm lên phiên bản mới nhất. Xem hướng dẫn tại đây.
Lưu ý: Nếu không thể nâng cấp tự động theo hướng dẫn ở trên thì có thể nâng cấp bằng cách cài đặt phần mềm phiên bản mới theo hướng dẫn tại đây.


Xem thêm