Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 

Cho phép khai báo thông tin về vai trò kế toán.

Cách thao tác

  • Vào menu Hệ thống\Vai trò và quyền hạn, chọn chức năng Thêm trên thanh công cụ:
 
  • Khai báo các thông tin về mã và tên vai trò (bắt buộc nhập).
  • Sau khi khai báo xong nhấn Cất.


Xem thêm