Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents

IndexBookmarkPrint 

Cho phép thay đổi các tùy chọn của hệ thống như: một số mặc định chung và riêng, thay đổi phông chữ trên báo cáo, mức lương tối thiểu, phương pháp tính giá xuất kho, định dạng số, sao lưu,..

Xem phim hướng dẫn


Tải phim hướng dẫn tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)


Cách thao tác

Vào menu Hệ thống\Tuỳ chọn, tại đây kế toán có thể thiết lập các tuỳ chọn sau:

1. Tuỳ chọn riêng

2. Tuỳ chọn chung

3. Báo cáo, chứng từ

4. Tiền lương

5. Vật tư hàng hoá

6. Định dạng số

7. Quy tắc đánh số chứng từ

8. Hiển thị các nghiệp vụ

9. Sao lưu

10. Bảo mật


Xem thêm