Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 

1. Biểu hiện
Không gõ được tiếng việt trên phần mềm, thường gặp với Windows 7 hoặc Windows 8
2. Các bước khắc phục
Thực hiện lần lượt theo các bước sau, đến khi gõ được tiếng việt trên phần mềm.
Bước 1: Kiểm tra xem đã cài phần mềm Unikey chưa?

Bước 2: Chạy Unikey với quyền Administrator

Bước 3: Tắt UAC của Window

Bước 4: Tắt các phần mềm gõ tiếng Việt khác trên máy tính

Bước 5: Cài lại Unikey phù hợp với hệ điều hành của máy tính


Xem thêm