Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 

Khi ký số trên hóa đơn chương trình xuất hiện cảnh báo:

Nguyên nhân 1: Máy chủ đang bị tắt
=> Giải pháp: Bật máy chủ lên
Nguyên nhân 2: Máy chủ đang bị mất kết nối mạng LAN
=> Giải pháp:
  • Nếu các máy tính kết nối với nhau thông qua mạng internet: Kiểm tra lại kết nối internet để đảm bảo đường truyền internet ổn định, máy chủ và máy trạm vẫn có internet.
  • Nếu các máy tính kết nối với nhau không thông qua mạng internet: Liên hệ với IT (Quản trị mạng) của Doanh nghiệp để được xử lý, đảm báo kết nối mạng LAN ổn định.
Nguyên nhân 3: Máy chủ không cắm USB Token
=> Giải pháp: Cắm USB Token vào máy chủ
Nguyên nhân 4: Máy chủ thiết lập tường lửa, không kết nối được với công cụ Thiết lập máy chủ ký số
Xem hướng dẫn xử lý tại đây.
Nguyên nhân 5: Máy chủ chưa cài đặt và thiết lập máy chủ ký số hoặc đã thiết lập nhưng máy chủ ký số đang ở trạng thái Dừng.
=> Giải pháp:
1. Cài đặtthiết lập máy chủ ký số (nếu chưa thực hiện trước đó).
2. Nếu công cụ thiết lập máy chủ ký số đang ở trạng thái Dừng thì nhấn Chạy/Tiếp tục.
Lưu ý: Sau khi nhấn Chạy/tiếp tục, Kế toán cần nhấn biểu tượng dấu trừ chứ không nhấn Đóng hoặc biểu tượng dấu X vì sẽ làm công cụ bị tắt, không thể ký số được. Từ lần sau, mỗi khi khởi động máy tính, công cụ thiết lập ký số sẽ tự động chạy ngầm, Kế toán không cần mở lại nữa.


Xem thêm