Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 
Home > 5. Khác > 5.3. Khác > Câu hỏi thường gặp > Hướng dẫn bỏ chặn tường lửa

Hướng dẫn bỏ chặn tường lửa


Thực hiện theo 1 trong 2 cách sau:
Cách 1: Dùng tool MISA SME.NET 2019 Server Setting
1. Trên máy chủ, tìm kiếm và mở tool MISA SME.NET 2019 Server Setting.

2. Đồng thời, mở phần mềm MISA SME.NET 2019 trên máy chủ.
3. Vào menu Tệp\Mở dữ liệu kế toán.

4. Xuất hiện màn hình đăng nhập, nhấn Mở rộng.

5. Lấy thông tin Máy chủ kết nối trên phần mềm điền vào mục Máy chủ SQL trên màn hình Thiết lập cấu hình máy chủ.

6. Nhấn Đồng ý. Chương trình hiển thị thông báo thiết lập thành công. Máy trạm khi kết nối với máy chủ sẽ không còn bị chặn bởi tường lửa windows trên máy chủ.

Cách 2: Tắt Firewall trên máy chủ
  1. Vào Start\Control Panel.

  2. Chọn All Control Panel Items.
    3. Chọn mục Windows Firewall 
      4. Lần lượt tích chọn Turn off Windows Firewall ở tất cả các mục trên màn hình
       5. Nhấn OK
       Xem thêm