Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 

1. Tải công cụ MISA All in one tại đây.
2. Giải nén file vừa tải về và mở công cụ MISA All In One Database Tool.

Lưu ý: Có thể cập nhật lên phiên bản mới (nếu có) bằng cách nhấn Yes trên câu thông báo.

3. Tại mục Server: nhấn biểu tượng  để chọn SQL Server (trường hợp không có sẵn danh sách thì tự nhập tay thông tin SQL Server)
Lưu ý: Để biết thông tin SQL Server, thực hiện tương tự như ở bước 1
4. Nhấn Tạo tài khoản SQL MISA.

Lưu ý: Trường hợp tên máy tính và tên đăng nhập (tên user đăng nhập vào máy tính) trùng nhau, chương trình sẽ xuất hiện cảnh báo:

  • Khi đó, cần thực hiện đổi tên máy tính cho khác với tên user theo hướng dẫn tại đây.
  •  Khởi động lại máy tính và thực hiện lại các bước với công cụ MISA All In One Database Tool.
5. Chọn phần mềm MISA SME.NET 2019, nhấn Tạo tài khoản.

6. Nhấn Agree.

7. Chương trình hiển thị thông báo tạo tài khoản thành công.

8. Sau khi thực hiện xong các bước trên, mở phần mềm MISA SME.NET 2019 để thực hiện Đăng nhập lại hoặc Tạo mới dữ liệu kế toán.


Xem thêm