Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 

1. Vào All Programs\Microsoft SQL Server 2008 R2\Configuration Tools\SQL Server Configuration Manager. 

  2. Chọn mục SQL Server Services.
  3. Chọn SQL Server cần Restart. Để biết thông tin SQL Server, thực hiện như sau:
  • Cách 1: Kiểm tra trên giao diện đăng nhập vào phần mềm:

  • Cách 2: Kiểm tra trên giao diện tạo mới dữ liệu kế toán:
   4. Nhấn chuột phải và chọn Restart, và đợi đến khi quá trình Restart hoàn thành.


   Xem thêm