Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 

1. Trên màn hình Desktop, nhấn chuột phải vào biểu tượng Computer (hoặc This PC).
2. Chọn Properties.

3. Tại giao diện xem tên máy tính, chọn Change Settings.

4. Nhấn Change.

5. Tích chọn Domain.
6. Đổi lại tên máy tính tại mục Computer name.
7. Nhấn OK.
 


Xem thêm