Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 

1. Tải công cụ MISA All in one tại đây.
2. Giải nén file vừa tải về và mở công cụ MISA All In One Database Tool.

Lưu ý: Có thể cập nhật lên phiên bản mới (nếu có) bằng cách nhấn Yes trên câu thông báo.

3. Tại mục Server: nhấn biểu tượng  để chọn SQL Server (trường hợp không có sẵn danh sách thì tự nhập tay thông tin SQL Server)
Lưu ý: Để biết thông tin SQL Server, thực hiện như sau:

4. Tại mục Databasenhấn biểu tượng  để chọn dữ liệu muốn xóa bỏ.
5. Nhấn Gỡ bỏ dữ liệu bị lỗi.

6. Nhấn Yes trên câu thông báo.

7. Chương trình hiển thị thông báo gỡ dữ liệu thành công.Xem thêm