Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 

Khi thiết lập ký số trên máy trạm chương trình xuất hiện cảnh báo:

Nguyên nhân 1: Máy chủ đang bị tắt
=> Giải pháp: Bật máy chủ lên
Nguyên nhân 2: Máy chủ đang bị mất kết nối mạng LAN
=> Giải pháp:
  • Nếu các máy tính kết nối với nhau thông qua mạng internet: Kiểm tra lại kết nối internet để đảm bảo đường truyền internet ổn định, máy chủ và máy trạm vẫn có internet.
  • Nếu các máy tính kết nối với nhau không thông qua mạng internet: Liên hệ với IT (Quản trị mạng) của Doanh nghiệp để được xử lý, đảm báo kết nối mạng LAN ổn định.
Nguyên nhân 3: Máy chủ thiết lập tường lửa, không kết nối được với công cụ Thiết lập máy chủ ký số
Xem hướng dẫn xử lý tại đây.


Xem thêm