Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 

Tình huống 1: Đơn vị tôi có nhiều máy làm việc chung trên một dữ liệu, thì làm thế nào để nâng cấp lên MISA SME.NET 2019?

Tình huống 2: Tôi không tìm thấy dữ liệu MISA SME.NET 2017 trên phần mềm MISA SME.NET 2019 thì làm thế nào?

Tình huống 3: Đơn vị tôi làm dịch vụ kế toán, có nhiều thuê bao với thời hạn cập nhật khác nhau, thì làm thế nào để nâng cấp?

Tình huống 4: Thời hạn cập nhật của đơn vị tôi không đủ để nâng cấp lên MISA SME.NET 2019 thì làm thế nào?

Tình huống 5: Không đăng nhập được vào dữ liệu sau khi có máy tính nâng cấp lên MISA SME.NET 2019Xem thêm