Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 

1. Khai báo nhóm khách hàng. Xem tại đây.
2. Chọn nhóm nhà cung cấp khi khai báo khách hàng. Xem tại đây.
3. Thực hiện các nghiệp vụ liên quan đến giao dịch với khách hàng như bán hàng, thu tiền khách hàng...
4. Xem báo cáo mua hàng theo nhóm khách hàng. Xem tại đây.


Xem thêm