Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 
Home > 4. Câu hỏi thường gặp > Câu hỏi thường gặp chung > Sửa mẫu > Làm thế nào để tự thiết kế mẫu chứng từ theo đặc thù của doanh nghiệp?

Làm thế nào để tự thiết kế mẫu chứng từ theo đặc thù của doanh nghiệp?Thiết kế mẫu chứng từ trên Word, Excel rồi đưa vào phần mềm sử dụng

Tùy chỉnh mẫu chứng từ có sẵn trên phần mềm

Sử dụng mẫu chứng từ có sẵn trong thư viện mẫu của MISA

In chứng từXem thêm