Chọn nhiều TSCĐ để phân bổ cùng lúc

1. Nội dung

Cho phép chọn nhiều TSCĐ cùng lúc để thực hiện phân bổ khi tính khấu hao TSCĐ. 

2. Các bước thực hiện

1. Trên giao diện Bảng tính khấu hao TSCĐ, chọn tab Phân bổ.

2. Nhấn Chọn nhiều TSCĐ để phân bổ cùng lúc

3. Tích chọn các CCDC được phân bổ.

4. Khai báo các đối tượng được phân bổ chi phí TSCĐ và nhập tỷ lệ phân bổ tương ứng.

5. Nhấn Đồng ý.

Cập nhật 18/02/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay