Nhiệm vụ

Giúp quản lý được các công việc/nhiệm vụ cần thực hiện của bản thân hoặc của nhân viên khác và thiết lập chế độ nhắc nhở khi đến thời hạn thực hiện công việc/nhiệm vụ…

Cách thao tác:

1. Vào phân hệ Công việc (thông thường phân hệ này không hiển thị trên thanh tác nghiệp mà hiển thị ở dạng icon ở bên dưới).

2. Nhấn Thêm nhiệm vụ\Thêm nhiệm vụ.

3. Khai báo nhiệm vụ chi tiết:

  • Chủ đề: Nhập nội dung của nhiệm vụ cần thực hiện (Nội dung này sẽ hiển thị trên thông báo Nhắc việc khi đến thời hạn)
  • Các thông tin chi tiết của nhiệm vụ như: Ngày hết hạn, Ngày bắt đầu, Ưu tiên, Loại…Riêng các thông tin Tình trạng, % Hoàn thành Kế toán cần cập nhật thường xuyên theo tiến độ thực tế để quản lý chặt chẽ tình hình thực hiện Nhiệm vụ.
  • Tích chọn Nhắc việc và chọn thời điểm nhắc việc: Chương trình sẽ hiển thị thông báo Nhắc việc vào thời điểm đã chọn.
  • Thiết lập để chương trình hiển thị thông báo nhắc việc cho tất cả Người dùng hay chỉ nhắc cho người tạo Nhiệm vụ bằng cách tích chọn Nhắc tất cả người dùng hoặc Nhắc riêng mình tôi.
  • Diễn giải: Nhập các mô tả chi tiết khác về công việc (nếu cần)

4. Nhấn Cất&Đóng.

Lưu ý: Sau khi lưu Nhiệm vụ, để cập nhật các thông tin về Tình trạng, % Hoàn thành cần chọn Nhiệm vụ trên danh sách rồi nhấn Sửa để cập nhật thông tin liên quan.

5. Vào thời điểm nhắc việc, chương trình sẽ hiển thị thông báo Nhắc việc (Nếu không mở chương trình vào thời điểm nhắc việc thì thông báo nhắc việc sẽ hiển thị sau đó vào thời điểm Kế toán mở chương trình):

  • Có thể thiết lập để chương trình Nhắc việc lại sau một khoảng thời gian tùy chọn.

  • Hoặc Hủy nhắc việc.

Lưu ý: Để chuyển nhanh 1 nhiệm vụ về trạng thái Hoàn thành, chọn nhiệm vụ trên màn hình danh sách, nhấn chuột phải và chọn Hoàn thành, khi đó chương trình sẽ tự động cập nhật Ngày hoàn thành theo ngày cập nhật trạng thái.

Cập nhật 14/08/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay