1. Trang chủ
  2. Khác
  3. 2. Hướng dẫn theo lĩnh vực
  4. Vận tải
  5. Quản lý doanh thu bán hàng theo từng lái xe, phụ xe

Quản lý doanh thu bán hàng theo từng lái xe, phụ xe

Việc quản lý kho hàng hoá theo từng lái xe, phụ xe được thực hiện thông qua các nội dung sau:

1. Khai báo thông tin lái xe, phụ xe

1. Vào menu Danh mục\Đối tượng\Nhân viên.
2. Nhấn Thêm.
3. Khai báo thông tin về lái xe/phụ xe.

(Ảnh)

4. Nhấn Cất.

2. Ghi nhận doanh số bán hàng cho lái xe, phụ xe

1. Vào phân hệ Bán hàng, chọn Hoá đơn bán hàng (hoặc Hoá đơn xuất khẩu; Bán hàng đại lý bán đúng giá, nhận uỷ thác xuất khẩu).

(Ảnh)

2. Khai báo hoá đơn bán hàng. => Chọn thông tin Nhân viên bán hàng là các lái xe, phụ xe.

(Ảnh)

3. Nhấn Cất.

3. Xem báo cáo bán hàng theo lái xe, phụ xe

1. Vào phân hệ Bán hàng\tab Báo cáo phân tích, nhấn Báo cáo (hoặc chọn Báo cáo\tab Báo cáo\nhóm báo cáo Bán hàng).
2. Chọn báo cáo bán hàng cần xem (Sổ chi tiết bán hàng, Tổng hợp bán hàng,…). Ví dụ: Sổ chi tiết bán hàng.

(Ảnh)

3. Thiết lập tham số báo cáo => Tại mục Nhân viên, chọn lái xe, phụ xe cần thống kê.

(Ảnh)

4. Nhấn Đồng ý.

(Ảnh)

 

Cập nhật 30/03/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay