1. Trang chủ
 2. Khác
 3. 2. Hướng dẫn theo lĩnh vực
 4. Vận tải
 5. Xác định lãi lỗ dịch vụ vận chuyển theo từng hợp đồng vận chuyển

Xác định lãi lỗ dịch vụ vận chuyển theo từng hợp đồng vận chuyển

Việc quản lý doanh thu, chi phí, lãi lỗ theo từng hợp đồng vận chuyển được thực hiện thông qua các nội dung sau:

1. Khai báo Hợp đồng vận chuyển

1. Vào phân hệ Hợp đồng, chọn Hợp đồng bán (hoặc vào tab Hợp đồng bán, nhấn Thêm).

(Ảnh)
2. Khai báo hợp đồng vận chuyển:

 • Tích chọn Hợp đồng.
 • Khai báo các thông tin chung về hợp đồng.
  • Tại mục Tình trạng hợp đồng để giá trị là Đang thực hiện hoặc Chưa thực hiện.

(Ảnh)

 • Khai báo các khoản dự kiến cần chi ra để thực hiện hợp đồng.

(Ảnh)

3. Nhấn Cất.

2. Ghi nhận chi phí thực hiện Hợp đồng vận chuyển

Việc ghi nhận các khoản chi phí phát sinh để thực hiện Hợp đồng vận chuyển có thể được thực hiện trên các phân hệ: Mua hàng, Tổng hợp, Quỹ, Ngân hàng. => Ví dụ: trên phân hệ Tổng hợp.

1. Chọn Chứng từ nghiệp vụ khác.

(Ảnh)

2. Khai báo thông tin chi tiết của chứng từ. => Tạicột Hợp đồng, chọn hợp đồng vận chuyển tương ứng.

(Ảnh)

3. Nhấn Cất.

3. Ghi nhận doanh thu theo Hợp đồng vận chuyển

1. Vào phân hệ Bán hàng, chọn Hóa đơn bán hàng.

(Ảnh)

2. Khai báo chứng từ bán hàng. => Tại cột Hợp đồng, chọn hợp đồng vận chuyển tương ứng.

(Ảnh)

3. Nhấn Cất.

4. Thu, chi tiền liên quan đến Hợp đồng vận chuyển

Việc thu, chi tiền liên quan đến Hợp đồng vận chuyển có thể được thực hiện trên phân hệ Quỹ hoặc Ngân hàng => Ví dụ: trên phân hệ Quỹ.
1. Thu tiền liên quan đến Hợp đồng vận chuyển

 • Chọn Thu tiền khách hàng.

(Ảnh)

 • Khai báo thông tin chứng từ thu tiền khách hàng. => Ttại tab Hạch toán, cột Hợp đồng, chọn hợp đồng vận chuyển tương ứng.

(Ảnh)

 • Nhấn Cất.

2. Chi tiền liên quan đến Hợp đồng vận chuyển

 • Chọn Trả tiền nhà cung cấp.

(Ảnh)

 • Khai báo thông tin chứng từ trả tiền nhà cung cấp. => Tại tab Hạch toán, cột Hợp đồng, chọn hợp đồng vận chuyển tương ứng.

(Ảnh)

 • Nhấn Cất.

5. Xem báo cáo doanh thu, chi phí, lãi lỗ theo Hợp đồng vận chuyển

1. Vào phân hệ Tổng hợp\tab Báo cáo phân tích, nhấn Báo cáo (hoặc chọn Báo cáo\tab Báo cáo\nhóm báo cáoTổng hợp).

2. Chọn báo cáo cần xem (Tổng hợp lãi lỗ, Chi tiết lãi lỗ). Ví dụ: Chi tiết lãi lỗ.

(Ảnh)

4. Thiết lập tham số báo cáo. => Tại mục Tiêu chí thống kê, chọn Hợp đồng/Dự án.

(Ảnh)

5. Nhấn Đồng ý.

(Ảnh)

 

Cập nhật 30/03/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay