1. Trang chủ
 2. Khác
 3. 2. Hướng dẫn theo lĩnh vực
 4. Vận tải
 5. Quản lý công nợ tạm ứng theo từng lái xe, phụ xe

Quản lý công nợ tạm ứng theo từng lái xe, phụ xe

Việc quản lý công nợ tạm ứng theo từng lái xe, phụ xe được thực hiện thông qua các nội dung sau:

1. Chi tạm ứng cho lái xe, phụ xe

Việc chi tạm ứng cho lái xe, phụ xe có thể được thực hiện trên phân hệ Quỹ hoặc Ngân hàng => Ví dụ trên phân hệ Quỹ.
1. Chọn Chi khác.

(Ảnh)

2. Khai báo các thông tin của phiếu chi => tại cột Đối tượng: chọn lái xe, phụ xe tạm ứng.

(Ảnh)

3. Nhấn Cất.

2. Quyết toán tạm ứng cho lái xe, phụ xe

1. Vào phân hệ Quỹ hoặc phân hệ Ngân hàng.
2. Chọn tab Quyết toán tạm ứng, nhấn Thêm.
(Ảnh)
3. Khai báo chứng từ quyết toán tạm ứng => Tại cột Nhân viên: chọn lái xe, phụ xe quyết toán tạm ứng.
(Ảnh)4. Nhấn Cất.

3. Thu hoàn ứng, chi bổ sung cho lái xe, phụ xe

Việc thu hoàn ứng hoặc chi bổ sung cho lái xe, phụ xe có thể được thực hiện trên phân hệ Quỹ hoặc Ngân hàng => Ví dụ trên phân hệ Quỹ.

1. Thu hoàn ứng của lái xe, phụ xe

 • Chọn Thu khác.

(Ảnh)

 • Khai báo các thông tin của phiếu chi => tại mục Đối tượng: chọn lái xe, phụ xe thực hiện hoàn ứng.

(Ảnh)

 • Nhấn Cất.

2. Chi bổ sung cho lái xe, phụ xe

 • Chọn Chi khác.

(Ảnh)

 • Khai báo các thông tin của phiếu chi => tại cột Đối tượng: chọn lái xe, phụ xe cần chi bổ sung.

(Ảnh)

 • Nhấn Cất.

4. Xem báo cáo tổng hợp công nợ theo từng lái xe, phụ xe

1. Vào phân hệ Tổng hợp\tab Báo cáo phân tích, nhấn Báo cáo (hoặc chọn Báo cáo\tab Báo cáo\nhóm báo cáoTổng hợp).
2. Chọn báo cáo Tổng hợp công nợ theo đối tượng.

(Ảnh)

3. Thiết lập tham số báo cáo.

 • Tại mục Tài khoản: chọn tài khoản 141.
 • Tại mục Đối tượng: chọn các lái xe, phụ xe muốn theo dõi công nợ tạm ứng.

(Ảnh)

4. Nhấn Đồng ý.

(Ảnh)

 

Cập nhật 01/09/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay