1. Trang chủ
  2. Khác
  3. 2. Hướng dẫn theo lĩnh vực
  4. Vận tải
  5. Thống kê chi phí theo từng khoản mục chi phí

Thống kê chi phí theo từng khoản mục chi phí

Việc thống kê chi phí theo từng khoản mục chi phí được thực hiện thông qua các nội dung sau:

1. Thiết lập các khoản mục chi phí là tiền xăng, phí cầu đường…

1. Vào Danh mục\Chi phí\Khoản mục chi phí, nhấn Thêm.
2. Khai báo khoản mục chi phí là tiền xăng/phí cầu đường,…

3. Nhấn Cất.

2. Ghi nhận các khoản chi phí tiền xăng, phí cầu đường… phát sinh

Việc ghi nhận các khoản chi có thể thực hiện trên phân hệ Quỹ, Ngân hàng hoặc Tổng hợp. Ví dụ trên phân hệ Quỹ.

1. Chọn Chi tiền trên phân hệ Quỹ (hoặc vào tab Thu, chi tiền, nhấn Thêm\Chi tiền)

2. Khai báo chứng từ chi tiền.

  • Tại cột Khoản mục chi phí: chọn khoản mục chi phí tương ứng.
  • Tại cột Đơn vị: chọn đơn vị có phát sinh khoản mục chi phí.

3. Nhấn Cất.

3. Xem báo cáo thống kê theo khoản mục chi

1.  Vào Báo cáo\ nhóm báo cáo Tổng hợp (hoặc vào phân hệ Tổng hợp\tab Báo cáo phân tích, nhấn Chọn báo cáo).
2. Chọn báo cáo  Tổng hợp chi phí.

3. Thiết lập tham số báo cáo.

  • Tích chọn Chi tiết theo KMCP.
  • Tại mục Khoản mục CP, chọn khoản mục cần thống kê.
  • Tại mục Tài khoản, chọn thống kê cho tất cả các tài khoản.

4. Nhấn Đồng ý.

Cập nhật 01/09/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay