1. Trang chủ
 2. Khác
 3. 3. Câu hỏi thường gặp
 4. Câu hỏi thường gặp theo nghiệp vụ
 5. Tôi muốn đánh giá dở dang cuối kỳ của chi phí nhân công trực tiếp, chi phí sản xuất chung thì làm thế nào?
 1. Trang chủ
 2. Khác
 3. 3. Câu hỏi thường gặp
 4. Tôi muốn đánh giá dở dang cuối kỳ của chi phí nhân công trực tiếp, chi phí sản xuất chung thì làm thế nào?
 1. Trang chủ
 2. Khác
 3. 3. Câu hỏi thường gặp
 4. Câu hỏi thường gặp theo nghiệp vụ
 5. Câu hỏi thường gặp về nghiệp vụ Giá thành
 6. Tôi muốn đánh giá dở dang cuối kỳ của chi phí nhân công trực tiếp, chi phí sản xuất chung thì làm thế nào?

Tôi muốn đánh giá dở dang cuối kỳ của chi phí nhân công trực tiếp, chi phí sản xuất chung thì làm thế nào?

Câu hỏi: Tại sao khi tôi Đánh giá dở dang cuối kỳ không lên dở dang của chi phí Nhân công trực tiếp, chi phí sản xuất chung?
Hướng dẫn

Khi Đánh giá dở dang theo NVL trực tiếp thì chỉ có NVL trực tiếp có dở dang. Để có thể hiển thị được số liệu dở dang của chi phí nhân công trực tiếp và chi phí sản xuất chung thì cần đánh giá dở dang cuối kỳ theo phương pháp sản phẩm hoàn thành tương đương, tỷ lệ hoàn thành 100%

Cập nhật 14/08/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay