1. Trang chủ
 2. Khác
 3. 3. Câu hỏi thường gặp
 4. Câu hỏi thường gặp theo nghiệp vụ
 5. Làm thế nào khi số dư tài khoản 154 lên không đúng so với chi phí dở dang cuối kỳ?
 1. Trang chủ
 2. Khác
 3. 3. Câu hỏi thường gặp
 4. Làm thế nào khi số dư tài khoản 154 lên không đúng so với chi phí dở dang cuối kỳ?
 1. Trang chủ
 2. Khác
 3. 3. Câu hỏi thường gặp
 4. Câu hỏi thường gặp theo nghiệp vụ
 5. Câu hỏi thường gặp về nghiệp vụ Giá thành
 6. Làm thế nào khi số dư tài khoản 154 lên không đúng so với chi phí dở dang cuối kỳ?

Làm thế nào khi số dư tài khoản 154 lên không đúng so với chi phí dở dang cuối kỳ?

1. Mô tả

Sau khi tính giá thành, chi phí dở dang cuối kỳ không khớp so với số dư tài khoản 154

2. Hướng dẫn 

Bạn thực hiện kiểm tra theo hướng dẫn theo link tại đây

Cập nhật 30/10/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay