Thuế tài nguyên

Xem phim hướng dẫn

Tải phim hướng dẫn: Tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

1. Định khoản

Nợ TK 6278

Có TK 3336        Thuế tài nguyên

2. Hướng dẫn trên phần mềm

Bước 1: Hạch toán thuế tài nguyên
  • Vào phân hệ Tổng hợp\tab Chứng từ nghiệp vụ khác, chọn chức năng Thêm\Chứng từ nghiệp vụ khác:

  • Khai báo các thông tin cần thiết, sau đó nhấn Cất.

Bước 2: Lập tờ khai thuế tài nguyên
  • Vào phân hệ Thuế. Chọn Tờ khai thuế tài nguyên (01/TAIN).
  • Chọn kỳ tính thuế.

  • Nhấn Đồng ý. Xuất hiện giao diện tờ khai thuế tài nguyên.
  • Khai báo thông tin các tài nguyên tính thuế phát sinh trong kỳ bao gồm các thông tin: Tên loại tài nguyên, Sản lượng, Giá tính thuế đơn vị tài nguyên hoặc Mức thuế tài nguyên ấn định trên một đơn vị tài nguyên, Thuế tài nguyên dự kiến được miễn giảm trong kỳ (nếu có).

Lưu ý: Với tài nguyên áp dụng Giá tính thuế theo quy định của UBND tỉnh, Kế toán thực hiện sửa Biểu thuế tài nguyên để khai báo Giá tính thuế theo quy định, khi lập tờ khai thuế tài nguyên chương trình sẽ ngầm định Giá tính thuế đơn vị tài nguyên theo giá đã khai báo. Xem hướng dẫn tại đây.

  • Nhấn <<Cất>>. Tại đây, in báo cáo để nộp cho cơ quan thuế.

 

 

Cập nhật 14/08/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay