1. Trang chủ
 2. Khác
 3. 3. Câu hỏi thường gặp
 4. Câu hỏi thường gặp theo nghiệp vụ
 5. Làm thế nào để lấy lên được số liệu của chỉ tiêu [32a] “Hàng hóa dịch vụ bán ra không tính thuế”?
 1. Trang chủ
 2. Khác
 3. 3. Câu hỏi thường gặp
 4. Làm thế nào để lấy lên được số liệu của chỉ tiêu [32a] “Hàng hóa dịch vụ bán ra không tính thuế”?
 1. Trang chủ
 2. Khác
 3. 3. Câu hỏi thường gặp
 4. Câu hỏi thường gặp theo nghiệp vụ
 5. Câu hỏi thường gặp về nghiệp vụ Thuế
 6. Làm thế nào để lấy lên được số liệu của chỉ tiêu [32a] “Hàng hóa dịch vụ bán ra không tính thuế”?

Làm thế nào để lấy lên được số liệu của chỉ tiêu [32a] “Hàng hóa dịch vụ bán ra không tính thuế”?

1. Nội dung

Lấy lên được số liệu của chỉ tiêu [32a] – Hàng hóa dịch vụ bán ra không tính thuế khi lập tờ khai thuế GTGT

2. Cách thực hiện
Bước 1: Kiểm tra chứng từ

Các chứng từ để tổng hợp số liệu lên chỉ tiêu [32a] – Hàng hóa dịch bán ra không tính thuế cần đáp ứng đủ 4 điều kiện sau đây:

1.Có số tiền thuế GTGT bằng 0

 

2.Được tích chọn vào ô HH không TH trên tờ khai GTGT đối với các loại chứng từ Bán hàng hóa, dịch vụ trong nước; Trả lại hàng bán, Giảm giá hàng bán, hóa đơn được lập độc lập

3.Có đủ số hóa đơn, ngày hóa đơn và ngày hóa đơn phải thuộc kỳ kê khai thuế

 

4.Không chọn nhóm HHDV mua vào đối với chứng từ Hàng bán bị trả lại

Bước 2: Lập Tờ khai thuế GTGT khấu trừ

Chương trình sẽ mặc định tổng hợp số liệu của các chứng từ thỏa mãn 4 điều kiện trên lên chỉ tiêu [32a] trên bảng kê thuế

Lưu ý:

 • Để kiểm tra hoặc chọn lại các chứng từ hàng hóa, dịch vụ bán ra không tính thuế, trên tờ khai chọn Chọn CT không tính thuế chương trình hiển thị giao diện Chọn chứng từ hàng hóa, dịch vụ bán ra không tính thuế.
 • Tích hoặc bỏ tích các chứng từ cần lấy số liệu, sau đó nhấn Đồng ý để cập nhật lại dữ liệu lên chỉ tiêu [32a] của tờ khai thuế GTGT.

Cập nhật 15/01/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay