1. Trang chủ
 2. Khác
 3. 3. Câu hỏi thường gặp
 4. Câu hỏi thường gặp theo nghiệp vụ
 5. Làm thế nào khi thực hiện khấu trừ thuế tự động trên phân hệ thuế lên không đúng số tiền khấu trừ?
 1. Trang chủ
 2. Khác
 3. 3. Câu hỏi thường gặp
 4. Làm thế nào khi thực hiện khấu trừ thuế tự động trên phân hệ thuế lên không đúng số tiền khấu trừ?
 1. Trang chủ
 2. Khác
 3. 3. Câu hỏi thường gặp
 4. Câu hỏi thường gặp theo nghiệp vụ
 5. Câu hỏi thường gặp về nghiệp vụ Thuế
 6. Làm thế nào khi thực hiện khấu trừ thuế tự động trên phân hệ thuế lên không đúng số tiền khấu trừ?

Làm thế nào khi thực hiện khấu trừ thuế tự động trên phân hệ thuế lên không đúng số tiền khấu trừ?

1.Nội dung

Khi thực hiện khấu trừ thuế tự động trên phần mềm, số tiền thuế khấu trừ lấy lên không đúng với số thuế phát sinh trên tờ khai.

2.Cách khắc phục

Trường hợp 1: Nếu không lập tờ khai thuế trên phần mềm
 • Tự xác định số tiền thuế đầu vào và đầu ra được khấu trừ trong kỳ
 • Vào Nghiệp vụ/ Tổng hợp/ Chứng từ nghiệp vụ khác, hạch toán bút toán Nợ TK33311/Có TK1331

Trường hợp 2: Nếu lập tờ khai thuế trên phần mềm
Bước 1: Lập lại tờ khai
 • Xóa tờ khai đi lập lại
 • Sau đó khấu trừ lại thuế GTGT.

Trường hợp khấu trừ lại vẫn lên sai số tiền nguyên nhân có thể do bị sai lệch từ các kỳ (tháng/quý) trước. Tiến hành thực hiện kiểm tra tiếp Bước 2

Bước 2: Xác định kỳ khấu trừ sai
 • Kiểm tra xem khấu trừ sai từ kỳ thuế (tháng/quý) nào

Ví dụ: Khi khấu trừ thuế quý 4 bị sai.

Sẽ giữ nguyên các bút toán khấu trừ thuế trước đó, sau đó vào phân hệ Thuế/ thêm mới chứng từ Khấu trừ thuế quý 3 tiếp lần nữa.

Đối chiếu số thuế GTGT đầu vào được khấu trừ trên chứng từ mới thêm với chỉ tiêu 43.Thuế GTGT còn được khấu trừ chuyển kỳ sau trên tờ khai thuế GTGT quý 3 lần đầu.

Bước 3: Xác định nguyên nhân sai

Sau khi xác định được khấu trừ thuế bị sai ở kỳ nào, cần kiểm tra tiếp các nguyên nhân sau

Nguyên nhân 1: Sau khi lập tờ khai thuế GTGT có thêm mới, sửa, xóa hóa đơn nhưng không lập lại tờ khai thuế GTGT

Cách kiểm tra: Kiểm tra sai lệch thông tin hóa đơn giữa bảng kê mua vào và chứng từ gốc.

 • Vào phân hệ Thuế, nhấn vào phần Hướng dẫn kiểm tra sai lệch số liệu Thuế.
 • Chọn tham số là kỳ thuế đang khấu trừ sai.
 • Xem hướng dẫn xử lý tại đây

Kiểm tra hóa đơn trùng đầu vào, chênh lệch bảng kê thuế và sổ cái

 • Vào Tiện ích/ Kiểm tra, đối chiếu chứng từ, sổ sách
 • Chọn tham số thời gian là kỳ thuế đang khấu trừ sai
 • Chọn mục 7.Thuế GTGT, nhấn Kiểm tra ngay.
 • Xem hướng dẫn cách xử lý tại đây

Lưu ý: Nếu Kỳ thuế bị sai là Quý 1/Tháng 1

Vào Nghiệp vụ/ Nhập số dư ban đầu, kiểm tra dư Nợ TK1331 với chỉ tiêu 22.Thuế GTGT còn được khấu trừ kỳ trước chuyển sang trên tờ khai Qúy 1/tháng 1 có khớp nhau không. Nếu không khớp bạn xác định số đúng và sửa lại cho khớp.

Nguyên nhân 2: Phát sinh chứng từ điều chỉnh giảm thuế GTGT ghi Có TK133 hạch toán ở chứng từ nghiệp vụ khác đang điền thông tin bên tab Thuế

Với các chứng từ điều chỉnh giảm thuế GTGT đầu vào ghi có TK133 hạch toán ở chứng từ nghiệp vụ khác, phải để trống thông tin bên tab Thuế.
Cách kiểm tra

 • Vào Tìm kiếm/ chọn Tìm theo: Tài khoản Có/ Điều kiện: Bắt đầu bằng/ Giá trị: 133/ Nhấn Cập nhật/ chọn Chừng từ đã ghi sổ/ sau đó ấn Tìm kiếm.
 • Lọc loại chứng từ nghiệp vụ khác/ sau đó mở từng chứng từ hạch toán Có TK 133 và sang Tab.Thuế kiểm tra xem có khai báo thông tin không.

 • Bỏ ghi/ Sửa chứng từ/ sang tab 2.Thuế nhấn chuột phải tại dòng thông tin chọn Xóa dòng chứng từ.

Nguyên nhân 3: Hóa đơn đầu ra ghi Có TK 33311 nhưng Tab Thuế lại khai báo TK Thuế là TK133 hoặc hóa đơn đầu vào ghi Nợ TK 133 nhưng Tab Thuế lại khai báo TK Thuế là TK 33311.

Cách kiểm tra:

 • Vào Báo cáo/ Thuế/ Bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ bán ra (Mẫu quản trị), chọn kỳ báo cáo là kỳ thực hiện khấu trừ thuế bị sai.
 • Lọc cột TK Thuế, kiểm tra có TK nào khác ngoài TK 33311 hay không (VD TK 1331 hoặc TK 1332)

 • Vào Báo cáo/ Thuế/ Bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ mua vào (Mẫu quản trị), chọn kỳ báo cáo là kỳ thực hiện khấu trừ thuế bị sai.
 • Lọc cột TK Thuế, kiểm tra có TK nào khác ngoài TK 133 hay không (VD TK 33311 hoặc TK khác)

Giải pháp:

Ấn vào số hóa đơn bị nhầm TK thuế, Bỏ ghi/ Sửa, sang tab Thuế sửa TK thuế cho đúng.

Bước 4: Khấu trừ thuế lại

Sau khi kiểm tra xử lý các nguyên nhân trên xong cần Xóa bút toán khấu trừ đi và khấu trừ lần lượt lại (Ví dụ khấu trừ quý 1 trước rồi khấu trừ tiếp cho các quý sau đó)

Cập nhật 17/08/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay