1. Trang chủ
 2. Khác
 3. 3. Câu hỏi thường gặp
 4. Câu hỏi thường gặp theo nghiệp vụ
 5. Làm thế nào khi hóa đơn không lên trên Phụ lục Bảng kê mua vào?
 1. Trang chủ
 2. Khác
 3. 3. Câu hỏi thường gặp
 4. Làm thế nào khi hóa đơn không lên trên Phụ lục Bảng kê mua vào?
 1. Trang chủ
 2. Khác
 3. 3. Câu hỏi thường gặp
 4. Câu hỏi thường gặp theo nghiệp vụ
 5. Câu hỏi thường gặp về nghiệp vụ Thuế
 6. Làm thế nào khi hóa đơn không lên trên Phụ lục Bảng kê mua vào?

Làm thế nào khi hóa đơn không lên trên Phụ lục Bảng kê mua vào?

1.Vấn đề

Khi lập tờ khai thuế, trên phụ lục Bảng kê mua vào kiểm tra phát hiện sót hóa đơn đầu vào đã hạch toán trên chứng từ

2.Cách khắc phục
Nguyên nhân 1: Không chọn nhóm HHDV mua vào hoặc chọn nhóm HHDV không phải là nhóm 1 hoặc 2
 • Mở chứng từ/ Bỏ ghi/ Sửa/ Tìm đến cột Nhóm HHDV mua vào/ Chọn lại đúng nhóm HHDV mua vào và lập lại tờ khai

Lưu ý: Nên để ý tên nhóm HHDV mua vào để chọn đúng (Chọn nhóm 1, 2 sẽ lên bảng kê mua vào, chọn nhóm 4, 5 sẽ không lên tờ khai, bảng kê thuế, để trống sẽ lên bảng kê bán ra)

Nguyên nhân 2: Ngày hóa đơn hoặc Ngày hạch toán của chứng từ lớn hơn ngày cuối cùng của kỳ báo cáo thuế

Mở chứng từ/ Kiểm tra ngày hóa đơn, ngày hạch toán (là ngày phần mềm ghi nhận hạch toán) xem ngày có lớn hơn ngày cuối cùng của kỳ lập tờ khai thuế hay không?

 • Nếu ngày hóa đơn, ngày hạch toán sai: Đánh lại cho đúng
 • Nếu ngày hóa đơn, ngày hạch toán đúng: Thì hóa đơn đó sẽ không kê khai ở kỳ tính thuế này mà sẽ lên ở kỳ tính thuế chứa ngày hóa đơn hoặc ngày hạch toán trên chứng từ.

Nguyên nhân 3: Chứng từ đã được kê khai lên bảng kê mua vào của kỳ khác

Mở lần lượt các tờ khai đã lập của các kỳ. Kiểm tra bảng kê mua vào đã có chứng từ đó chưa

 • Nếu đã kê khai ở các kỳ khác mà kê khai không đúng thì Mở lại tờ khai không đúng/ tích Sửa/ Tích sang bảng kê mua vào/ Tích Chọn chứng từ/ Bỏ ô tích chọn của chứng từ đó đi/ Tích Đồng ý/ Cất/ Sau đó lập lại tờ khai thuế của kỳ hiện tại
 • Nếu kê khai lên tờ khai đó là đúng thì chứng từ đó sẽ không lên nữa tờ khai đang lập nữa

Nguyên nhân 4: Chứng từ mua hàng hóa, dịch vụ, không chọn Nhận kèm hóa đơn
 • Trên chứng từ: Tích Bỏ ghi/ Sửa/ chọn Nhận kèm hóa đơn.
 • Sang Tab Hóa đơn khai báo: Ngày hóa đơn, Ký hiệu hóa đơn, Số hóa đơn…
 • Vào Tab Thuế, khai báo thông tin Thuế suất, Tiền thuế, nhóm hàng hóa dịch vụ…
 • Sau đó lập lại tờ khai thuế GTGT.

Nguyên nhân 5: Thuế GTGT hàng nhập khẩu, chưa nộp thuế GTGT hàng nhập khẩu, tiền thuế GTGT hàng nhập khẩu đang hạch toán Nợ TK 1388 (3388)/ Có TK 33312
 • Nếu thực tế đã nộp thuế GTGT hàng nhập khẩu. Xem hướng dẫn tại đây
 • Nếu thực tế chưa nộp thuế GTGT thì chứng từ đó chưa lên được bảng kê mua vào, khi nào thực hiện nộp thuế GTGT hàng nhập khẩu thì lên được bảng kê mua vào
Nguyên nhân 6: Chứng từ được hạch toán ở chi nhánh phụ thuộc cho phép kê khai riêng thuế GTGT, thuế TTĐB

Nếu thực tế chi nhánh phụ thuộc không được phép kê khai thuế GTGT, thuế TTĐB thì:

 • Vào Danh mục/ Cơ cấu tổ chức
 • Kích đúp chọn vào chi nhánh có phát sinh chứng từ mua hàng hóa, dịch vụ không lên bảng kê
 • Bỏ tích “Kê khai thuế GTGT, thuế TTĐB riêng”

Nếu thực tế chi nhánh phụ thuộc được phép kê khai thuế GTGT, thuế TTĐB thì khi lập tờ khai của Tổng công ty sẽ không lên chứng từ của các chi nhánh, phải thực hiện lập tờ khai riêng ở từng chi nhánh.

Cập nhật 17/08/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay