Thuế thu nhập doanh nghiệp

Xem phim hướng dẫn

Tải phim hướng dẫn: Tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

1. Định khoản

1. Hàng quý, doanh nghiệp xác định số thuế Thu nhập doanh nghiệp tạm nộp

Nợ TK 8211              Chi phí thuế TNDN hiện hành

Có TK 3334        Thuế thu nhập doanh nghiệp

2. Cuối năm xác định số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của năm tài chính

  • Nếu thuế TNDN thực tế phải nộp < thuế TNDN tạm nộp hàng quý trong năm

Nợ TK 3334            Thuế thu nhập doanh nghiệp

Có TK 821    Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp (8211)

  • Nếu số TNDN thực tế phải nộp > thuế TNDN tạm nộp hàng quý trong năm

Nợ TK 821              Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp (8211)

Có TK 3334  Thuế thu nhập doanh nghiệp

2. Hướng dẫn trên phần mềm

Bước 1: Hạch toán tạm tính thuế TNDN hàng quý
 • Vào phân hệ Tổng hợp\tab Chứng từ nghiệp vụ khác, chọn chức năng Thêm\Chứng từ nghiệp vụ khác.

 • Khai báo các thông tin cần thiết, nhấn Cất

Bước 2: Cuối năm lập tờ khai quyết toán thuế TNDN
 • Vào phân hệ Thuế. Chọn Quyết toán thuế TNDN năm (03/TNDN).
 • Chọn kỳ tính thuế.
 • Tích chọn mức thuế suất mà doanh nghiệp áp dụng.
 • Tích chọn phụ lục kê khai kèm theo ở tab Chọn phụ lục kê khai.

 • Nhấn Đồng ý. Xuất hiện giao diện tờ khai quyết toán thuế TNDN.

 • Khai báo các thông tin cần thiết, nhấn Cất.

Bước 3: Hạch toán chênh lệch giữa số thuế TNDN tạm tính với số được quyết toán
 • Vào phân hệ Tổng hợp\tab Chứng từ nghiệp vụ khác, chọn chức năng Thêm\Chứng từ nghiệp vụ khác.

 • Khai báo các thông tin cần thiết, nhấn Cất.
Cập nhật 14/08/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay