1. Trang chủ
  2. Khác
  3. 4. Tính năng mới
  4. R3
  5. Khi lập Chứng từ bán hàng từ Chứng từ mua hàng thì thông tin mã quy cách trên chứng từ mua hàng sẽ được mang sang chứng từ bán hàng

Khi lập Chứng từ bán hàng từ Chứng từ mua hàng thì thông tin mã quy cách trên chứng từ mua hàng sẽ được mang sang chứng từ bán hàng

Lưu ý: Khi lập Chứng từ bán hàng từ Chứng mua bán hàng: Nếu Số lượng tồn kho thực tế nhỏ hơn số lượng trên Chứng từ mua hàng thì chương trình sẽ cập nhật số lượng của các mã quy cách theo số tồn thực tế, còn số lượng trên Chứng từ bán hàng vẫn lấy theo đúng số lượng trên Chứng từ mua hàng => Kế toán cần chọn lại mã quy cách hoặc nhập lại số lượng xuất bán cho khớp nhau và theo đúng thực tế.

Cập nhật 19/12/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay