1. Trang chủ
  2. Khác
  3. 4. Tính năng mới
  4. R4
  5. Báo cáo tình hình thực hiện đơn đặt hàng theo mã quy cách

Báo cáo tình hình thực hiện đơn đặt hàng theo mã quy cách

  • Trước phiên bản R4: Chưa đáp ứng Báo cáo tình hình thực hiện đơn đặt hàng theo mã quy cách
  • Từ phiên bản R4 trở đi: Đáp ứng Báo cáo tình hình thực hiện đơn đặt hàng theo mã quy cách giúp Kế toán nắm được đơn đặt hàng có bao nhiêu quy cách đã giao, chưa giao, giá trị đã thực hiện và chưa thực hiện của từng mã quy cách là bao nhiêu.
    • Cách lập báo cáo:

Lưu ý: Tại mục Thống kê theo chỉ chọn được Mã quy cách nếu trên menu Hệ thống\Tùy chọn\Ẩn hiện nghiệp vụ có tích chọn Quản lý VTHH theo mã quy cách

    • Căn cứ lấy số liệu lên báo cáo: Căn cứ vào các đơn đặt hàng có ngày đơn hàng thuộc kỳ xem báo cáo và thỏa mãn các điều kiện trên tham số báo cáo; Căn cứ vào các Chứng từ bán hàng/Hàng bán trả lại/Phiếu xuất bán hàng/Nhập kho hàng bán trả lại có chọn từ đơn đặt hàng này.

Cập nhật 20/01/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay