1. Trang chủ
 2. Khác
 3. 4. Tính năng mới
 4. R4
 5. Bổ sung báo cáo phân tích chi phí theo từng đơn vị, chi nhánh, cửa hàng hoặc một nhóm các đơn vị giúp giám đốc theo dõi, kiểm soát tình hình chi phí của từng đơn vị

Bổ sung báo cáo phân tích chi phí theo từng đơn vị, chi nhánh, cửa hàng hoặc một nhóm các đơn vị giúp giám đốc theo dõi, kiểm soát tình hình chi phí của từng đơn vị

 • Trước phiên bản R4: Chưa đáp ứng báo cáo Phân tích chi tiết chi phí theo đơn vị
 • Từ phiên bản R4 trở đi: Đáp ứng báo cáo Phân tích chi tiết chi phí theo đơn vị giúp Doanh nghiệp đánh giá được chi phí phát sinh trong kỳ của từng đơn vị, theo từng khoản mục chi tiết, từ đó quản lý hiệu quả, tiết kiệm chi phí tại đơn vị.
  • Cách lập báo cáo:

   • Nếu chọn Phân tích theo: Tài khoản chi phí và KMCP hoặc theo Khoản mục chi phí cần chọn bổ sung Bậc khoản mục chi phí => Trên báo cáo sẽ hiển thị các khoản mục chi phí thuộc bậc được chọn tại đây
   • Nếu tích chọn Tính tỷ trọng chi phí trên báo cáo sẽ hiển thị cột Tỷ trọng(%) từng loại chi phí

  • Căn cứ lấy số liệu lên báo cáo: Căn cứ vào các chứng từ của tài khoản 632x, 641x, 642x, 635x và 811x, có ngày hạch toán thuộc kỳ báo cáo, thuộc đơn vị và chi nhánh đã chọn trên tham số (trừ các chứng từ đối ứng với 911)

Cập nhật 20/01/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay