1. Trang chủ
 2. Khác
 3. 4. Tính năng mới
 4. R4
 5. Bổ sung, cải tiến cảnh báo để đáp ứng việc quản lý, tránh sai sót hóa đơn theo quy định mới tại nghị định 125/2020/NĐ-CP

Bổ sung, cải tiến cảnh báo để đáp ứng việc quản lý, tránh sai sót hóa đơn theo quy định mới tại nghị định 125/2020/NĐ-CP

 • Trước phiên bản R4: Chương trình chưa có cảnh báo khi đơn vị vi phạm các quy định liên quan đến quản lý hóa đơn. Vì vậy, nếu không tự phát hiện được thì Doanh nghiệp có thể bị phạt theo quy định tại Nghị định 125/2020/NĐ-CP
 • Từ phiên bản R4 trở đi: Bổ sung, cải tiến cảnh báo để đáp ứng việc quản lý, tránh sai sót hóa đơn theo quy định mới tại nghị định 125/2020/NĐ-CP. Cụ thể:
  • Phạm vi đáp ứng: Dữ liệu có tích chọn Sử dụng dịch vụ hóa đơn điện tử trên menu Hệ thống\Tùy chọn.
  • Tình huống đáp ứng:
   • Khi lập Thông báo phát hành hóa đơn:
    • Chương trình bổ sung các thông tin: Tên đơn vị phát hành hóa đơn; Mã số thuế; Điện thoại; Địa chỉ trụ sở chính. Các thông tin này lấy theo thông tin trên Danh mục\Cơ cấu tổ chức

    • Khi Cất Thông báo phát hành hóa đơn, Nếu để trống một trong 2 thông tin Số điện thoại, Mã số thuế chương trình sẽ hiển thị cảnh báo để Kế toán cập nhật bổ sung.

   • Khi Lập hóa đơn:
    • Cho phép thiết lập Cảnh báo khi thông tin Hóa đơn không đủ theo quy định trên menu Hệ thống\Tùy chọn => Chương trình sẽ hiển thị cảnh báo khi lập hóa đơn thiếu một trong các thông tin sau: Thông tin người mua hàng; Thông tin hàng hóa gồm: Đơn vị tính, Thuế suất GTGT hoặc Số lượng VTHH = 0

    • Khi Lập chứng từ bán hàng kèm hóa đơn; Chứng từ giảm giá hàng bán; Hóa đơn; Hóa đơn điều chỉnh:
     • Nếu tab Hóa đơn để trống cả tên Khách hàng và Người mua hàng

     • Nếu tab Hóa đơn có nhập Mã số thuế nhưng không có địa chỉ

    • Khi lập Chứng từ trả lại hàng mua:
     • Nếu tab Hóa đơn để trống tên Nhà cung cấp

     • Nếu tab Hóa đơn có nhập Mã số thuế nhưng không có địa chỉ

    • Cảnh báo khi thông tin hàng hóa trên Hóa đơn/Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ/Gửi bán đại lý thiếu Đơn vị tính hoặc Số lượng VTHH = 0

    • Cảnh báo khi  Phát hành hóa đơn GTGT có ít nhất một dòng hàng bỏ trống thuế suất

Cập nhật 20/01/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay