1. Trang chủ
 2. Khác
 3. 4. Tính năng mới
 4. R4
 5. Khi lập Phiếu xuất kho từ chứng từ mua hàng, cho phép mang cả thông tin mã quy cách từ chứng từ mua hàng sang để không mất thời gian nhập liệu lại

Khi lập Phiếu xuất kho từ chứng từ mua hàng, cho phép mang cả thông tin mã quy cách từ chứng từ mua hàng sang để không mất thời gian nhập liệu lại

   • Phạm vi đáp ứng: Đáp ứng với cả 4 loại Phiếu xuất kho: Bán hàng; Sản xuất; Xuất hàng cho chi nhánh khác; Khác
   • Nếu số lượng tồn thực tế của mã quy cách nhỏ hơn số lượng mã quy cách trên chứng từ mua hàng thì có thể lựa chọn lấy mã quy cách sang phiếu xuất kho theo một trong 2 cách:
    • Cách 1: Mang sang phiếu xuất kho số lượng mã quy cách theo số lượng tồn thực tế =>  Kế toán cần kiểm tra và chỉnh sửa để số lượng mã quy cách khớp với số lượng thực tế xuất kho.

    • Cách 2: Không mang mã quy cách sang phiếu xuất kho => Kế toán phải nhập lại mã quy cách cho đúng thực tế.

Cập nhật 19/01/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay