1. Trang chủ
  2. Khác
  3. 4. Tính năng mới
  4. R6
  5. Bổ sung thêm cột dữ liệu, trường thông tin trên một số báo cáo để phục vụ nhu cầu quản trị

Bổ sung thêm cột dữ liệu, trường thông tin trên một số báo cáo để phục vụ nhu cầu quản trị

1. Nội dung

Bổ sung thêm cột dữ liệu, trường thông tin trên một số báo cáo để phục vụ nhu cầu quản trị

2. Hướng dẫn

1. Bổ sung cột dữ liệu trên báo cáo

Lưu ý: Các thông tin này lấy theo thông tin khai báo trên menu Danh mục\Nhà cung cấp

      • Sổ chi tiết tài khoản (thuộc phân hệ Tổng hợp): Bổ sung cột Diễn giải chung => Giúp Kế toán trưởng khi kiểm tra lại các chứng từ hạch toán của Kế toán viên có thể kiểm tra được cả thông tin Diễn giải chung và Diễn giải của từng dòng chi tiết mà không mất công mở từng chứng từ lên kiểm tra.

      • Báo cáo chi tiết công nợ phải thu theo hóa đơn (thuộc phân hệ Bán hàng): Bổ sung thêm cột Số ngày được nợ => Đáp ứng yêu cầu quản trị công nợ của Giám đốc

Lưu ý: Số ngày được nợ = Hạn thanh toán – Ngày chứng từ.

Lưu ý: Chương trình đang ngầm định ẩn các cột thông tin bổ sung, để hiển thị được các cột thông tin này lên báo cáo, cần sửa mẫu theo hướng dẫn tại đây.

2. Bổ sung trường thông tin để sửa mẫu báo cáo

Bổ sung trường thông tin Nguồn gốc xuất xứ của VTHH để sửa mẫu Biên bản kiểm kê vật tư, hàng hóa theo số lô, hạn dùng.

Xem hướng dẫn sửa mẫu tại đây.

Lưu ý: Thông tin này lấy theo thông tin Nguồn gốc khai báo trên menu Danh mục\Vật tư hàng hóa

Cập nhật 24/03/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay