R6 – Các tiện ích khác

1. Có thể tải, gửi, chuyển Hóa đơn giấy hàng loạt khi số lượng Hóa đơn >100

2. Bổ sung trường để sửa mẫu các chứng từ thuộc phân hệ mua hàng, bán hàng

 • Trước phiên bản R6: Khi sửa mẫu chứng từ thuộc phân hệ mua hàng, bán hàng…Khách hàng không thể tìm được trường trộn của rất nhiều thông tin trên chứng từ => Phải mất công yêu cầu/chờ đợi MISA bổ sung trường trộn thì mới sửa mẫu được.
 • Từ phiên bản R6 trở đi: Bổ sung đầy đủ các trường trộn tương ứng với các thông tin trên chứng từ để sửa mẫu. Chương trình bổ sung vào danh sách trường trộn của các chứng từ sau: Báo giá; Phiếu xuất kho; Phiếu nhập kho; Đơn mua hàng

3. Cải tiến để hiển thị thông tin Số người đang truy cập trên menu Tệp thông tin dữ liệu chính xác hơn

 • Trước phiên bản R6: Trên menu Tệp\Thông tin dữ liệu, thông tin Số người đang truy cập hiển thị cao hơn nhiều so với số lượng người đang truy cập thực tế. Nguyên nhân là do chương trình đang tính cả số lượng máy đã từng truy cập vào dữ liệu trước đó.
 • Từ phiên bản R6 trở đi: Trên menu Tệp\Thông tin dữ liệu, thông tin Số người đang truy cập hiển thị đúng số lượng người đang truy cập thực tế.

4. Cho phép mua mới SME kèm dịch vụ Xử lý hóa đơn đầu vào meInvoice

5. Cảnh báo khi nhập khẩu excel mà phát sinh chứng từ nhập/xuất kho không hạch toán vào tài khoản kho

 • Nếu tích chọn Cảnh báo hoặc Cảnh báo và không cho cất khi chứng từ nhập, xuất kho hạch toán vào tài khoản khác tài khoản kho trên menu Hệ thống\Tùy chọn\Vật tư hàng hóa => Khi nhập khẩu excel nếu Chứng từ nhập kho TK Nợ  khác TK khoChứng từ xuất khoTK Có khác TK kho (TK kho gồm: 151; 152; 153; 155; 156; 157; 158; 611) thì tại Bước kiểm tra dữ liệu, chương trình sẽ hiển thị cảnh báo hoặc cảnh báo và không cho nhập khẩu

 • Nếu tích chọn Cảnh báo hoặc Cảnh báo và không cho cất với chứng từ hạch toán vào tài khoản kho nhưng không ghi sổ kho trên menu Hệ thống\Tùy chọn\Tùy chọn chung => Khi nhập khẩu excel tại bước Kiểm tra dữ liệu, chương trình hiển thị cảnh báo hoặc cảnh báo và không cho nhập khẩu trong các trường hợp sau:
   • Với chứng từ không phải nhập xuất kho như: Phiếu thu, Phiếu chi, chứng từ nghiệp vụ khác… hạch toán vào tài khoản kho

   • Chứng từ mua hàng nhập kho; Mua dịch vụ là chi phí mua hàng;  Hàng mua trả lại; Giảm giá hàng mua… hạch toán nhầm TK công nợ/TK tiền/TK thuế vào tài khoản kho

Cập nhật 24/03/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay