1. Trang chủ
  2. Khác
  3. 4. Tính năng mới
  4. R6
  5. Bổ sung tiện ích “Sao chép dữ liệu cho các dòng phía dưới” cho cột Tỷ lệ phân bổ trên chức năng Phân bổ chi phí BH, QLDN, khác

Bổ sung tiện ích “Sao chép dữ liệu cho các dòng phía dưới” cho cột Tỷ lệ phân bổ trên chức năng Phân bổ chi phí BH, QLDN, khác

  • Trước phiên bản R6: Khi Phân bổ chi phí BH, QLDN, Chi phí khác, Kế toán không thể sao chép được Tỷ lệ phân bổ  hoặc Số tiền phân bổ cho các dòng phía dưới nên phải mất công nhập tay từng dòng.
  • Từ phiên bản R6 trở đi: Bổ sung tiện ích “Sao chép dữ liệu cho các dòng phía dưới” tại cột Tỷ lệ phân bổ  và Số tiền phân bổ giúp kế toán thiết lập phân bổ nhanh chóng.

Cập nhật 24/03/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay