1. Trang chủ
  2. Khác
  3. 4. Tính năng mới
  4. R6
  5. Có thể tính được giá xuất kho khi phát sinh các chứng từ nhập/xuất cùng thời điểm

Có thể tính được giá xuất kho khi phát sinh các chứng từ nhập/xuất cùng thời điểm

  • Trước phiên bản R6: Trường hợp nhiều Kế toán nhập liệu cùng lúc làm phát sinh các chứng từ Nhập xuất kho trùng thời điểm (cùng ngày, giờ, phút, giây), chương trình vẫn cho ghi sổ chứng từ nhưng khi tính giá xuất kho theo phương pháp Nhập trước, xuất trước hoặc Bình quân tức thời thì không lên Đơn giá xuất do chương trình không hiểu chứng từ nào phát sinh trước để thực hiện tính giá xuất kho.
  • Từ phiên bản R6 trở đi: Nếu phát sinh các chứng từ Nhập xuất kho trùng thời điểm thì vẫn có thể tính giá xuất kho theo phương pháp Nhập trước, xuất trước hoặc Bình quân tức thời
    • Nếu chứng từ trùng thời điểm cùng loại (nhập/xuất), chương trình tự động sắp xếp chứng từ nào có số chứng từ lớn hơn thì phát sinh sau
    • Nếu chứng từ trùng thời điểm khác loại (nhập/xuất), chương trình tự động sắp xếp chứng từ nhập kho lên trước chứng từ xuất kho.
Cập nhật 24/03/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay