1. Trang chủ
 2. Khác
 3. 1. Hướng dẫn sử dụng
 4. Menu Nghiệp vụ
 5. Tổng hợp
 6. Phân bổ chi phí bán hàng, quản lý doanh nghiệp, khác

Phân bổ chi phí bán hàng, quản lý doanh nghiệp, khác

Xem phim hướng dẫn

Tải phim hướng dẫn: Tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

1. Nội dung
Cho phép lập chứng từ phân bổ chi phí bán hàng, quản lý doanh nghiệp và chi phí khác cho các công trình, đơn hàng, hợp đồng, đơn vị nhằm xác định được chi phí, lãi lỗ thực tế cho công trình, đơn hàng, hợp đồng, đơn vị.

2. Hướng dẫn trên phần mềm

Nghiệp vụ “Phân bổ chi phí bán hàng, quản lý doanh nghiệp, khác” được thực hiện trên phần mềm theo hai trường hợp sau:

 • Trường hợp 1: Phân bổ chi phí bán hàng, QLDN, chi phí khác cho các đơn vị

 • Vào menu Nghiệp vụ\Tổng hợp\ Phân bổ chi phí BH, QLLDN, khác.
 • Nhấn Thêm.
 • Chọn kỳ phân bổ tương ứng, tích chọn Phân bổ cho đơn vị.
 • Nhấn Đồng ý.

 • Trên tab Chi phí:
  • Tích chọn các khoản chi phí sẽ được phân bổ.
  • Nhập lại tỷ lệ phân bổ nếu không muốn phân bổ hết 100% khoản chi phí tương ứng.

Lưu ý: Hệ thống sẽ tự động tổng hợp các phát sinh của các tài khoản chi phí không chi tiết theo đơn vị trong khoảng thời gian đã chọn lên chứng từ phân bổ:

1. Với TT200, phần mềm sẽ tổng hợp chi phí của các TK 632x, 635x, 641x, 642x, 811x.

2. Với TT133, phần mềm sẽ tổng hợp chi phí của các TK 632x, 635x, 642x, 811x.

  • Trên tab Phân bổ:
   • Nhấn vào biểu tượng kính lúp để chọn các đối tượng sẽ được phân bổ chi phí.
   • Tích chọn các đối tượng bị phân bổ, sau đó nhấn Chọn.

   • Nhập tỷ lệ phân bổ cho từng đơn vị. => Nếu TK có cùng tỷ lệ phân bổ cho các đơn vị, thì chỉ cần nhập tỷ lệ phân bổ cho TK đầu tiên, sau đó nhấn chuột phải vào cột Tỷ lệ và chọn chức năng Sao chép Tỷ lệ cho các tài khoản phía sau.

 

  • Nhấn Cất.
 • Trường hợp 2: Phân bổ chi phí bán hàng, QLDN, chi phí khác cho các công trình, đơn hàng, hợp đồng

  • Vào menu Nghiệp vụ\Tổng hợp\ Phân bổ chi phí BH, QLLDN, khác.
  • Nhấn Thêm.
  • Chọn kỳ phân bổ tương ứng, tích chọn Phân bổ cho công trình, đơn hàng, hợp đồng.
  • Nhấn Đồng ý.

  • Trên tab Chi phí:
   • Tích chọn các khoản chi phí sẽ được phân bổ.
   • Nhập lại tỷ lệ phân bổ nếu không muốn phân bổ hết 100% khoản chi phí tương ứng.

Lưu ý: Hệ thống sẽ tự động tổng hợp các phát sinh của các tài khoản chi phí không chi tiết theo công trình, đơn hàng hay hợp đồng trong khoảng thời gian đã chọn lên chứng từ phân bổ:

1. Với TT200, phần mềm sẽ tổng hợp chi phí của các TK 632x, 635x, 641x, 642x, 811x.
2. Với TT133, phần mềm sẽ tổng hợp chi phí của các TK 632x, 635x, 642x, 811x.

  • Trên tab Phân bổ:
   • Nhấn vào biểu tượng kính lúp để chọn các đối tượng sẽ được phân bổ chi phí.
   • Tích chọn các đối tượng bị phân bổ, sau đó nhấn Chọn.

   • Nhập tỷ lệ phân bổ cho từng đơn vị. => Nếu TK có cùng tỷ lệ phân bổ cho các đơn vị, thì chỉ cần nhập tỷ lệ phân bổ cho TK đầu tiên, sau đó nhấn chuột phải vào cột Tỷ lệ và chọn chức năng Sao chép Tỷ lệ cho các tài khoản phía sau.

  • Nhấn Cất.
Cập nhật 02/10/2023

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay