1. Trang chủ
 2. Khác
 3. 3. Câu hỏi thường gặp
 4. Câu hỏi thường gặp theo nghiệp vụ
 5. Làm thế nào để kiểm tra, đối chiếu dữ liệu trên Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh?
 1. Trang chủ
 2. Khác
 3. 3. Câu hỏi thường gặp
 4. Làm thế nào để kiểm tra, đối chiếu dữ liệu trên Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh?
 1. Trang chủ
 2. Khác
 3. 3. Câu hỏi thường gặp
 4. Câu hỏi thường gặp theo nghiệp vụ
 5. Câu hỏi thường gặp về nghiệp vụ Tổng hợp
 6. Làm thế nào để kiểm tra, đối chiếu dữ liệu trên Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh?

Làm thế nào để kiểm tra, đối chiếu dữ liệu trên Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh?

1. Nội dung

Hướng dẫn cách kiểm tra và đối chiếu số liệu cho từng chỉ tiêu trên Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, giúp bạn có thể dễ dàng kiểm tra được các chỉ tiêu trên báo cáo đang được thiết lập công thức như thế nào và số liệu đã lấy chính xác hay chưa.

2. Hướng dẫn

 1. Mở báo cáo KQHĐKD lên, nhấn vào chỉ tiêu muốn kiểm tra.
 2. Kiểm tra cách lấy số liệu lên chỉ tiêu như sau:
 • Công thức thiết lập chỉ tiêu = Tổng các Công thức được liệt kê trên danh sách. (Ý nghĩa của từng công thức xem tại đây)
 • Số tiền của chỉ tiêu = Tổng Số tiền của các chỉ tiêu chi tiết được liệt kê trên danh sách

3. Để kiểm tra cách lấy số liệu của từng chỉ tiêu chi tiết, nhấn vào dòng Số tiền tương ứng:

 • Với các chỉ tiêu có công thức sau:

– Phát sinh nợ chi tiết theo nghiệp vụ thanh lý TSCĐ => Ví dụ: Phát sinh nợ chi tiết theo nghiệp vụ thanh lý TSCĐ (tài khoản 711) là lũy kế số phát sinh bên Có của TK 711 đối với các chứng từ được chọn nghiệp vụ là Nghiệp vụ thanh lý nhượng bán TSCĐ, BĐSĐT.
– Phát sinh nợ chi tiết theo nghiệp vụ thanh lý TSCĐ => Ví dụ: Phát sinh nợ chi tiết theo nghiệp vụ thanh lý TSCĐ (Tài khoản 811) là lũy kế số phát sinh bên Nợ của TK 811 đối với các chứng từ được chọn nghiệp vụ là Nghiệp vụ thanh lý nhượng bán TSCĐ, BĐSĐT

Chi tiết cách chọn nghiệp vụ cho chứng từ xem tại đây

 • Với các chỉ tiêu có công thức: Phát sinh Nợ chi tiết theo chiết khấu thương mại; Phát sinh Nợ chi tiết theo giảm giá hàng bán; Phát sinh Nợ chi tiết theo trả lại hàng bán; Phát sinh Có chi tiết theo chiết khấu thương mại; Phát sinh Có chi tiết theo giảm giá hàng bán; Phát sinh Có chi tiết theo trả lại hàng bán

=> Sau khi nhấn vào Số tiền chương trình sẽ hiển thị Sổ chi tiết của tài khoản 511 trong đó liệt kê danh sách các chứng từ được hạch toán và chọn nghiệp vụ theo công thức tương ứng.

 • Với các chỉ tiêu còn lại: Sau khi nhấn vào Số tiền, chương trình hiển thị Bảng tổng hợp phát sinh tài khoản của các cặp tài khoản trên công thức thiết lập chỉ tiêu.

– Có thể nhấn đúp chuột vào dòng tài khoản, sau đó lọc tài khoản đối ứng để xem danh sách các chứng từ phát sinh theo cặp tài khoản trên công thức thiết lập chỉ tiêu.

Cập nhật 17/12/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay